PĚVECKÝ SBOR ONDRÁŠ NOVÝ JIČÍN


 • "Hudba - jako déšť, kapka za kapkou proniká do srdce a oživuje jej." R. Rolland

Kde všude nás můžete vidět?

Neděle 1. 12. 2019 16:00 Vystoupení při rozsvícení vánočního stromu v Kopřivnici 
Sobota 7. 12. – neděle 8. 12. Zájezd do Brna a Dolního Rakouska  17:00 koncert v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově Neděle koncert v 10:00 v kostele v Dolním Rakousku
Pátek 13. 12. 2019 19:00 Vánoční koncert v Beskydském divacle Nový Jičín
Pondělí 16. 12. 2019 16:00 Vystoupení na náměstí v Novém Jičíně
Sobota 28. 12. 2019 16:00 Koncert v Životicích u Nového Jičína
Neděle 29. 12. 2019 18:00 Koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně
Neděle 5. 1. 2020 15:00 Koncert na Starém Jičíně
Pondělí 6. 1. 18:00 Provedení Zombovy mše při mši v Místku

O NÁS

Pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín je známým a zkušeným hudebním tělesem, které v letošním roce slaví 65leté výročí založení. Do dnešních dnů sbor ušel velký kus cesty, vyspěl a stal se neodmyslitelnou součástí kulturního života regionu Novojičínska.
 Významné úspěchy sbor slavil u nás i v zahraničí. Reprezentoval republiku a město Nový Jičín v Rakousku, Německu, Francii, Anglii, Holandsku, Polsku, Slovensku, Maďarsku, Estonsku a Litvě.Hlavním smyslem činnosti sboru je dnes sdružovat lidi se zájmem o zpěv a hudbu, která je univerzální řečí na celém světě. V současné době sbor tvoří přes 40 členů, kteří zpívají pod taktovkou dirigenta MgA. Petra Lichnovského. Své trvalé zázemí mají ve zkušebně Beskydského divadla, v níž probíhají pravidelné zkoušky. Sbor trvale podporuje město Nový Jičín.
Repertoár je velice pestrý. Od kantát, oratorií a klasických duchovních skladeb pro sbor až po spi-rituály, jazz, gospely a pochopitelně i úpravy lidových písní, které mají ve sboru své zasloužené místo. Kartotéka autorů je pestrá a zahrnuje spoustu klasických i soudobých českých a zahraničních skladatelů.Naším „dvorním dodavatelem“ byl novojičínský pedagog a skladatel, pan Václav Ptáček. 

SPOLUPRÁCE

V posledním desetiletí sesboru podařilo spolupracovat s významnými hudebními tělesy a soubory: MusicouBohemicou, Janáčkovou filharmonií Ostrava, MusicouGaudeans, cimbálovou muzikou Pramínky, Chrudimskou komorní filharmonií, Komorním orchestrem Kopřivnice, Komorním orchestrem P. J. Vejvanovského, PS Bílovec,PS Slavoj, PS Křížkovský Opava. Naše činnost je opravdu velice pestrá a nevyhýbáme se žádnému žánru. Spolupracovali jsme s bubenickou skupinou Napkelte a Kubuku, a také s klavírním virtuózem, skladatelem a jazzmanem Janem Šimíčkem.
  Vývoj sboru je nesporný a skalní posluchači ho jistě také zaznamenali. Ondráš se snaží jít s dobou, zařazuje skladby moderních autorů, alternativní žánry, experimentuje, zpívá v mnoha jazycích, snaží se připravovat zajímavé koncerty pro posluchače všech věkových kategorií.  Pěvecký sbor Ondráš chce být oázou pohody, klidu a relaxace. Ondrášovci zpívají právě proto, aby na chvíli vystoupili z kolotoče rodinných a pracovních povinností a dobili energii prostřednictvím této zájmové činnosti, která jim dává radost a lidsky je kultivuje. A totéž chceme přinést i našim posluchačům.

Kdo s námi a s kým my:
V minulosti náš sbor spolupracoval nebo stále spolupracuje s těmito osobnostmi nebo tělesy:
- Janáčkova filharmonie - Symfonia Moravia Jana Šimíčka a Česká vánoční mše J. J. Ryby - Musica Bohemica Jaroslava Krčka - slavnostní koncert, mše J. Krčka - Stanley's Dixie Street Band Kopřivnice - jarní koncert v divadle Nový Jičín - Cimbálová muzika Pramínky - série vánočních koncertů lašských koled - Klavírní virtuos Tomáš Vrána - pravidelně nás doprovází na našich koncertech - Choral Populaire de Lyon - spřátelený sbor z jižní Francie - Pěvecký sbor Spišská Nová Ves - spřátelený sbor ze Slovenska - Komorní orchestr Kopřivnice - pravidelně nás doprovází při našich koncerterch - Pěvecký sbor Bílovec - společné vánoční koncerty při mši J. J. Ryby - Pěvecký sbor Opava - Svatební košile Ant. Dvořáka - Pěvecký sbor Pavlovice - Symfonia Moravia J. Šimíčka

TROCHA HISTORIE

Pod názvem Pěvecký sbor Ondráš je sbor vnímán teprve od roku 1955. Roku 1951 byl založen smíšený pěvecký sbor Za mír tvořený členy Domova mládeže Tonaku, novojičínských škol a několika členy sboru ze Starého Jičína. Jeho zakladatelem byl Ladislav Pospěch. Toto těleso slavilo již od začátku velké úspěchy. Už v roce 1952 zvítězilo na festivalu v Bratislavě. V roce 1955 sbor začal pracovat pod záštitou města a patronací vojenského opravárenského závodu pod novým názvem, Pěvecký sbor Ondráš. V roce 1953-1954 taktovku postupně převzal Ervín Bártek, který sbor úspěšně vedl až do roku 2000. Sbor získával ocenění a slova uznání na republikových i zahraničních pódiích a stalo se z něj amatérské hudební těleso s vysokou úrovní.
 Novodobé dějiny sboru přinesly změny na dirigentských postech a obměnu členů sboru. U dirigentského pultu se vystřídali Karel Monsport, Marie Bělíková, Zdeněk Stanislav a Eva Polášková. Současný umělecký vedoucí, Petr Lichnovský, ve sboru působí od roku 2011.K nejvýznamnějším úspěchům sboru určitě patří mnoho zahraničních koncertů, např. v Rakousku, Německu, Francii, Anglii, Holandsku, Polsku, Itálii, Estonsku, Maďarsku, Slovensku, Litvě a dalších zemích. Sbor v těchto státech reprezentoval nejen Českou republiku, region a město Nový Jičín, ale také šířil povědomí o úrovni sborového zpěvu u nás a prezentoval skladby našich nejslavnějších hudebních skladatelů.K nejoceňovanějším vystoupením sboru v naší republice patří bezesporu koncert na Pražském jaru v roce 1958, pravidelná účast na festivalu Svátky písní Olomouc, festivalu Písně přátelství a Festivalu vokální tvorby v Jihlavě, spolupráce s Janáčkovou filharmonií Ostrava při provedení České mše vánoční Jana Jakuba Ryby v roce 2008 a při provedení skladby Symfonia Moravia současného skladatele Jana Šimíčka v roce 2013 při příležitosti oslav 700. výročí Nového Jičína, provedení kantát Antonína Dvořáka Stabat mater (2004) a Svatební košile (2008).

A DNES?

Hlavním smyslem činnosti sboru je dnes sdružovat lidi se zájmem o zpěv a hudbu, která je univerzální řečí na celém světě. V současné době sbor tvoří přes 40 členů, kteří mají své trvalé zázemí ve zkušebně Beskydského divadla, v níž probíhají pravidelné zkoušky.Pěvecký sbor Ondráš chce být oázou pohody, klidu a relaxace. Ondrášovci zpívají právě proto, aby na chvíli vystoupili z kolotoče rodinných a pracovních povinností a dobili energii prostřednictvím této zájmové činnosti, která jim dává radost a lidsky je kultivuje. A totéž chtějí přinést i svým posluchačům.

NAŠI BÝVALÍ A SOUČASNÍ DIRIGENTI

 • SOUČASNÝ UMĚLECKÝ VEDOUCÍ PETR LICHNOVSKÝ

  Tento mladý a perspektivní dirigent spolupracuje s Pěveckým sborem Ondráš od ledna 2011. Vystudoval Masarykovo gymnázium v Příboře a po maturitě zahájil studia na Janáčkově konzervatoři Ostrava, obor dirigování orchestru, u Karla Brii. Jako vedlejší obor studoval hru na klavír. Od roku 2006 byl studentem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde pokračoval v oboru dirigování orchestru u doc. Emila Skotáka a v roce 2011 zdárně ukončil magisterské studium.Během studií se zúčastnil studentské stáže na Hochschule für Musik und Theather F. M. Bartholdyho v Lipsku. V rámci studia na Janáčkově akademii múzických umění spolupracoval v dirigentských kurzech s panem Martinem Turnovským a Zsoltem Nagyem.Od roku 2010 zastával pozici korepetitora a asistenta dirigenta v opeře v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. Od roku 2014 vyučuje řízení sboru a dirigování orchestru na Církevní konzervatoři Opava.Koncertní dirigentskou praxi získal při spolupráci s profesionálními orchestry, jako jsou Westsächsische Symphonieorchester Böhlen, Orchester der Musikalischen KomödieLeipzig, Moravská filharmonie Olomouc, a také s Dechovou harmonií Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, Studentským symfonickým orchestrem Janáčkovy konzervatoře Ostrava, Janáčkovým akademickým orchestrem.Spolupracuje ale také s amatérskými a poloamatérskými soubory - Komorní orchestr Kopřivnice, Komorní dechová harmonie Brno (dechový decet), Sdružení hudebníků dechového orchestru města Štramberka, Orchestr Hudební mládeže, Pěvecký sbor Mladost, Dechový orchestr Ostrava. Bohaté zkušenosti má i s operní dirigentskou praxí a korepeticemi v rámci nácviku školních operních představení. Dále se věnuje hře na trubku a na housle a organizování koncertů a kulturních akcí.

 • ZAKLÁDAJÍCÍ DIRIGENT Mgr. Václav Ptáček

  nar. 8. 9. 1930 v Novém Jičíně, pedagog, sbormistr, skladatel, klavírista. V letech (1949 – 1952) studoval na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor hudební výchova a český jazyk. V letech (1958 – 1962) studoval hru na klavír na Konzervatoři v Ostravě a v letech (1964 – 1969) na FF UP v Olomouci – obor hudební výchova, sólový zpěv a sólový klavír. Jeho hudební aktivity byly značné. Ve smíšeném pěveckém sboru Ondráš působil jako zpěvák, klavírista a zástupce sbormistra (1951 – 1972). Hlavní těžiště jeho hudební činnosti spadá do období (1967 – 1992), kdy založil a úspěšně vedl dětský pěvecký sbor Ondrášek při Stálé divadelní scéně v Novém Jičíně. Autorská činnost Václava Ptáčka je natolik rozsáhlá, že její přehled naplní několik okruhů.

 • ZAKLÁDAJÍCÍ DIRIGENT ERVÍN BÁRTEK

  nar. 22. 8. 1927 zem. 2. 7. 2000 v Novém Jičíně. Po návratu do Nového Jičína v roce 1954 dokončil svá studia na učitelském ústavu ve Valašském Meziříčí, kde byl rovněž členem a sólistou mužského sboru Beseda. V roce 1947 se stal žákem prof. Šoupala, dirigenta Pěveckého sdružení moravských učitelů, členem a později sólistou tohoto pěveckého tělesa. V letech 1965-1969 se stal zástupcem dirigenta PSMU. Zde také spolupracoval s A. Tučapským, pomáhal mu při nácviku a často jej zastupoval. Za jeho působení dosáhl PS Ondáš mnoha významných úspěchů doma i v zahraničí a náležel mezi vyspělé sbory České republiky. Za zásluhy o sborové umění získal E. Bártek v roce 1996 Cenu Bedřicha Smetany.
  Ladislav Pospěch
  nar. 17. 6. 1927 na Starém Jičíně – Vlčnově, hudební organizátor, skladatel a sbormistr. Studoval gymnázium v Novém Jičíně a od roku 1949 do 1951 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Povoláním učitel, působil na Starém Jičíně. V roce 1951 založil pěvecký sbor Za mír, který vedl od roku 1953/54. Ve svém zakladatelském úsilí se mu podařilo vytvořit hudební těleso na svou dobu s vysokou úrovní. Jeho zásluhou vznikl životaschopný soubor, který přivedl krátké době k prvním úspěchům. Vzhledem k změnám v jeho pracovní náplni a nemoci přenechal postupně vedení sboru Ervínu Bártkovi.

 • Karel Monsport a Eva Polášková

   Ing. Karel MonsportUmělecký vedoucí sboru v letech 1996 – 2008. Pomyslnou taktovku přebral od zakladatele sboru Ervína Bártka při slavnostním koncertu k 45. výročí vzniku sboru. Vystudoval Lidovou konzervatoř v Ostravě, obor hra na varhany u profesora Aleše Rybky. Studiu na Lidové konzervatoři však předcházelo soukromé studium hry na varhany u profesora Vojtěcha Renče a studium hry na varhany, polyfonní improvizace, hudebních forem, gregoriánského chorálu, sbormistrovství a dalších hudebních oborů profesora Karla Hrubiše. Od roku 1992 zastával funkci vedoucího kůru při chrámu Narození Panny Marie v Příboře. Mimo vážnou hudbu také účinkoval od roku 1986 s hudební skupinou Ypsilon, jejímž byl spoluzakladatelem, aktivním zpěvákem a hráčem na klávesové nástroje.
  Mgr. Eva Poláškovároz. Zbořilová, nar. 1984 v Novém Jičíně. Absolvovala Lidovou konzervatoř v Ostravě, obor hra na varhany (varhanní třída Aleše Rybky). Vzdělání v oboru sbormistrovství získala na pedagogické fakultě v Ostravské univerzity ve třídě prof. Lumíra Pivovarského a Yurije Galatenka. Do pěveckého sboru Ondráš nastoupila jako sbormistryně v r. 2006 po Marii Bělíkové.

NABÍDKA VYSTOUPENÍ

Potřebujete zpestřit svatbu, večírek, oslavu, firemní událost nebo narozeniny? 
Stačí nás kontaktovat a na Vaše přání sestavíme vhodný program písní a přijedeme Vám zazpívat.
Na stánce náš repertoár se můžete podívat, z čeho máte možnost vybírat, ale samozřejmě Vám s výběrem skladeb rádi pomůžeme. Vše ostatní si s námi domluvíte nejlépe osobním kontaktem nebo na emailu či tel. čísle uvedeném výše.
Nebojte se nás oslovit, zpíváme velice rádi a jsme přátelský kolektiv.

CO ZPÍVÁME

Náš sbor interpretuje pestrou škálu žánrů ...
... od sborových úprav lidových písní např. skladatele Antonína dvořáka, Zdeňka Lukáše nebo Leoše Janáčka a úpravy klasických lidovek Václava Ptáčka i méně známých autorů.
Dále samozřejmě v našem repertoáru nechybí klasické sborové skladby např. Bedřicha Smetany, madrigaly Bahuslava Martinů, Moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka, Antonína Tučapského, Petra Ebena a dalších zahraničních autorů, a nezalekneme se i operních arií Werdiho, Smetany nebo Dvořáka.
Další nedílnou součástí našeho zájmu je duchovní hudba. Zde můžeme zmínit taková jména jako J.S.Bach, W.A. Mozart, E.Grieg, ale stejně tak nacvičujeme i rozsáhlejší díla jako mše, oratoria nebo rekviem.
Z populární a moderní hudby uvedeme sklabdy jako Over the rainbow, Moon River, Růžová krinolína, Slunečnice ... úpravy písní W+V+J Život je jen náhoda, Ezop a brabenec, dále africké songy, gospely a spirituály.
Z našeho vánočního repertoáru bychom vám mohli nabídnout klasické i netradiční vánoční mše od J.J.Ryby, L.Fišera, B. Brittena, vánoční sborové písně např. od A. Michny a samozřejmě i klasické nebo lidové koledy.

Naše nahrávky

Pokud Vás zajímá, co máme v repertoáru, zde je malá ochutnávka:(Další skladby naleznete na youtube.com)

NAŠI SPONZOŘI
Děkujeme!

KONTAKTY

Jak se k nám dostanete

Data map
Data map ©2019
Data mapData map ©2019
Data map ©2019

Pěvecký sbor Ondráš Nový JičínDivadelní 873/5741 01 Nový Jičín