Historie

DIRIGENTSKÉ OSOBNOSTI SBORU ONDRÁŠE

Pod názvem Pěvecký sbor Ondráš je sbor vnímán teprve od roku 1955. Roku 1951 byl založen smíšený pěvecký sbor Za mír tvořený členy Domova mládeže Tonaku, novojičínských škol a několika členy sboru ze Starého Jičína. Jeho zakladatelem byl

Ladislav Pospěch

Toto těleso slavilo již od začátku velké úspěchy. Už v roce 1952 zvítězilo na festivalu v Bratislavě. V roce 1955 sbor začal pracovat pod záštitou města a patronací vojenského opravárenského závodu pod novým názvem, Pěvecký sbor Ondráš.

V roce 1953 až 1954 taktovku postupně převzal

Ervín Bártek

který sbor úspěšně vedl až do roku 2000. Sbor získával ocenění a slova uznání na republikových a zahraničních podiích a stalo se z něj amatérské hudební těleso s vysokou úrovní.Novodobé dějiny přinesly změny na dirigentských postech a obměnu členů sboru. U dirigentského pultu se vystřídali.

Václav Ptáček

Narodil se 8.9.1930 v Novém Jičíně. Působil jako pedagog, sbormistr, skladatel, klavírista. Maturoval na gymnáziu v Novém Jičíně. V letech 1951 až 1972 působil jako zpěvák, klavírista a zástupce sbormistra ve smíšeném Pěveckém souboru Ondráš. Hlavní těžiště jeho hudební činnosti spadá do období 1967 – 1992, kdy založil a úspěšně vedl Dětský pěvecký sbor Ondrášek při Stálé divadelní scéně v Novém Jičíně. Kromě vedení pěveckých sborů se zabýval korepeticí, skladatelskou a aranžérskou činností. Autorská činnost Václava Ptáčka je natolik rozsáhlá, že její přehled naplní několik okruhů. Za svou hudební činnost byl oceněn stříbrným a zlatým odznakem Unie českých pěveckých sborů , cenami Českého hudebního fondu, české hudební společnosti a v roce 2000 Cenou Františka Lýska za mimořádný přínos v interpretační sbormistrovské činnosti

Karel Monsport

Tento Příborský patriot se narodil 4.9.1971 v Novém Jičíně. Jeho rodina měla silné hudební zázemí. Od roku 1986 se také datuje vznik rodinné taneční kapely Ypsilon. Od téhož roku vykonává funkci varhaníka v kostele v Příboře a od roku 1990 zde vede také chrámový sbor. Po ukončení studia hry na klavír na Lidové škole umění studoval soukromě hru na varhany. V roce 1997 nastoupil na lidovou konzervatoř v Ostravě obor hra na varhany u Aleše Rybky. První setkání s Pěveckým sborem Ondráš se uskutečnilo v roce 1991, o vánocích, kdy Karla Monsporta kontaktoval umělecký vedoucí souboru Ervín Bártek, a požádal jej o varhaní doprovod na vánočním koncertě. Po smrti Ervína Bártka požádal o pomoc při vedení souboru Marii Bělíkovou, dlouholetou členku sboru. V roce 2008 odjel pracovně dlouhodobě do Číny a na jeho místo nastoupila jako umělecká vedoucí a dirigentka sboru Eva Polášková.

Marie Bělíková

p. Bělíková

Tato dlouholetá členka sboru a dirigentka se narodila 24.3.1941 v Příboře. V letech 1955 až 1959 studovala Pedagogickou školu pro vzdělání učitelů národních škol v Novém Jičíně. V době od roku 1960 až 1970 pracovala jako učitelka prvního stupně základní školy v Odrách a v Novém Jičíně, kde po celou dobu svého působení vedla dětský pěvecký sbor Jitřenka. Hru na klavír studovala u Antonína Tučapského. V letech 1960 až 1965 vystudovala také Lidovou konzervatoř v Ostravě, obor dirigování sboru a orchestru se závěrečnou státní zkouškou. Do pěveckého sboru Ondráš nastoupila Marie Bělíková v roce 1965 a do roku 2009 byla jeho aktivní členkou. Přibližně v letech 2001 až 2006 se sborem nacvičovala nové skladby a střídala se u dirigentského pultu s ostatními dirigenty. V roce 2009 ukončila oficiálně svou členskou i dirigentskou činnost v Pěveckém sboru Ondráš, zůstala však stále věrnou posluchačkou a příznivkyní sboru.

Zdeněk Stanislav

Narodil se 10.12.1955 a žije se svou rodinou ve Frenštátě Pod Radhoštěm. Základní hudební vzdělání získal na Lidové škole umění v Ostravě – Porubě, v oboru hra na akordeon, ve kterém pokračoval studiem na Lidové konzervatoři v Ostravě. Hudbě se aktivně dále věnoval. Na Střední zemědělské škole v Novém Jičíně založil v roce 1973 taneční skupinu a v době vysokoškolských studií v Brně v letech 1975 až 1980 působil v country skupině Farmáři, která získala první místo v soutěži vysokoškolských souborů v Praze v roce 1979. Od roku 1992 byl členem skupiny Krystal pod vedením kapelníka Josefa Medka v Pustějově jako kytarista a sólový zpěvák. Členem Pěveckého souboru Ondráš byl od roku 2000, v němž významně posiloval barytonovou sekci. V roce 2004 byl požádán uměleckým vedoucím Karlem Montsportem o spolupráci při vedení sboru, v němž pak do roku 2007 působil jako jeden ze sbormistrů. Kromě působení v Pěveckém sboru Ondráš vedl také křesťanský pěvecký sbor ve Frenštátě pod Radhoštěm. V roce 2008 se rozhodl svou činnost ve sboru přerušit pro zvýšené pracovní vytížení.

Eva Polášková

Polášková

Nejmladší dirigentka se narodila 23.6.1984 v Novém Jičíně a do sboru nastoupila v roce 2006 coby sbormistryně, ještě pod rodným příjmením Zbořilová. Od roku 2008 působí ve funkci umělecké vedoucí. Vystudovala všeobecné gymnázium v Novém Jičíně, kde působila jako korepetitorka školního sboru a podílela se na vzniku vokálního tělesa S-Kvartet, které předznamenalo tradici komorního ansáblového zpěvu na této škole. Současně absolvovala Lidovou konzervatoř v Ostravě, ve varhaní třídě Aleše Rybky. Deset let působila na postu varhanice a krátkodobě také jako regenschori v Chrámu sv. Václava na Starém Jičíně. Sbormistrovské vzdělání získala na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity ve třídě Lumíra Pivovarského a Jurie Galetenka. Vedle Pěveckého sboru Ondráš se sbormistrovsky realizuje v dalších tělesech v regionu. V letech 2005 až 2007 založila a vedla Chrámový sbor sv. Cecílie v Hodslavicích, od roku 2005 účinkuje a spolupodílí se na činnosti Ostravského okazionálního ansáblu.

Současný umělecký vedoucí

Petr Lichnovský

Lichn

Mladý a perspektivní dirigent spolupracuje s Pěveckým sborem Ondráš od ledna 2011. Vystudoval Masarykovo gymnázium v Příboře a po maturitě zahájil studia na Janáčkově konzervatoři Ostrava, obor dirigování orchestru u Karla Brii. Jako vedlejší obor studoval hru na klavír. Od roku 2006 byl studentem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde pokračoval v oboru dirigování orchestru u doc. Emila Skotáka a v roce 2011 ukončil magisterské studium. Během studií se zúčastnil studentské stáže na Hochschule fur Musik und Theater F. M. Bartholdyho v Lipsku. V rámci studia na Janáčkově akademii múzických umění spolupracoval v dirigentských kurzech s panem Martinem Turnovským a Zsoltem Nagyem. Od roku 2010 zastával pozici korepetitora a asistenta v opeře v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. Od roku 2014 vyučuje řízení sboru a dirigování orchestru na Církevní konzervatoři Opava. Koncertní dirigentskou praxi získal při spolupráci s profesionálními orchestry jako jsou Westsächsische Syphonieorchester Böhlen, Orchester der Musikalischen Komödie Leipzik, Moravská filharmonie Olomouc a také s Dechovou harmonií Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, Studentským symfonickým orchestrem Janáčkovy konzervatoře Ostrava, Janáčkovým akademickým orchestrem. Spolupracuje ale také s amatérskými a poloamatérskými soubory např: Komorní orchestr Kopřivnice, Komorní dechová harmonie Brno, Sdružení hudebníků dechového orchestru města Štramberka, Orchestr Hudební mládeže, Pěvecký sbor Mladost, Dechový orchestr Ostrava. Bohaté zkušenosti má i s operní  dirigentskou praxí a korepeticemi v rámci nácviku školních operních představení. Dále se věnuje hře na trubku a na housle a organizování koncertů a kulturních akcí.

Nová umělecká vedoucí

Bc. Jitka Jakubíková

V roce 1991 – 1997 vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě obor zpěv. V roce 2014 studovala na Masarykově univerzitě v Brně teorii a provozovací praxi staré hudby- obor zpěv. Od roku 1995 doposud učí v Základní umělecké škole v Odrách. V roce 2002 až 2004 působila jako sbormistryně v Chrámovém sboru ve Vítkově a v roce 2006 byla jako sbormistryně v pěveckém sboru Píseň. Od roku 2007 převzala vedení v dětském pěveckém sboru Zvonečky v Odrách.


Další významnou osobností pro sbor Ondráš je pan Jaroslav Bělík. Narodil 22. února 1934 v Novém Jičíně. Pan Bělík studoval na gymnáziu v letech 1945 – 1952. Po gymnáziu vystudoval obor chemie, biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského. Po vysoké škole dostal umístěnku do Krnova, ale už za rok se mu naskytla příležitost jít učit do svého rodného Nového Jičína. Jeho dlouholetým koníčkem je fotografování. Rád fotil od svého dětství, odkoukal to od svého tatínka. Nafotil spoustu snímků přírody, a dokonce se setkal i se spoustou známých osobností, které taky fotografoval, např. s francouzským hercem Gérardem Philipem. Jeho fotografie zdobí dokonce několik kalendářů a hodně snímků bylo uvedeno v Novojičínském Zpravodaji. Učil na pedagogické škole a po jejím zrušení, na škole zdravotnické, kde působil až do důchodu. Je to člověk, který pro sbor Ondráš dělal velmi významnou práci. Stal se dokumentaristou.

Soubor Ondráš, léta udržoval družební styky s francouzským sborem z Givors. Dirigentem byl Pierre Vallin. Na fotografii je předsedkyně sboru

Simone Saulduboi

DCF 1.0

JANÁČKOVA ÚPRAVA PÍSNĚ ONDRÁŠ SE STALA JAKOUSI NEOFICIÁLNÍ HYMNOU PĚVECKÉHO SBORU ONDRÁŠ

PŘEHLED NAHRANÝCH NOSIČŮ

LP Společné skladby vybraných sborů ze Spittalu – Rakousko 1978

MC Nahrávka z vystoupení v Arbes – Francie

LP Pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín 1991

MC Nahrávka skladeb 1993

CD Výběr z repertoáru 1999

CD Výběr z repertoáru 2003

CD Výběr z repertoáru 2010